การบริหารเวลา

ในแต่ละวันเวลาคือสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากัน แต่บางคนใช้เวลาทำสิ่งสำคัญทำให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าคนอื่นๆเป้าหมายของการบริหารเวลา คือให้เรามีเวลามากขึ้นเพื่อทำสิ่งที่สำคัญโดยการลดเวลาที่เราใช้ไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญ